Fair Casting

Sara Najjar

  • Height 5' 4" / 163cm
  • Bust 17" / 43cm
  • Waist 15" / 38cm
  • Hip 17" / 43cm
  • Shoe 5
  • Hair Black
  • Eyes Black